Tuesday, 9 November 2010

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH
(TCVN & TCXDVN : 1984 - 2010)
(CẬP NHẬT 01/11/2010)


Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

TCVN 2848:1991

Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung

TCVN 4088:1997

Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng

TCVN 4319:1986

Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 13:1991

Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

TCXDVN 175:2005

Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 264:2002

Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXDVN 265:2002

Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXDVN 276:2003

Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXDVN 277:2002

Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng

TCXD 288:1998

Lối đi cho người tàn tật trong công trình- Phần 1: Lối đi cho người dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 339:2005

Tiêu chuẩn, tính năng trong tòa nhà- Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

TCVN 3904:1984

Nhà của các Xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học

TCVN 4514:1988

Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4604:1988

Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế

NHÀ KHO

TCVN 4317:1986

Nhà kho. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 5307:1991

Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

NHÀ Ở

TCVN 3905:1984

Nhà ở và nhà công cộng. Thông số hình học

TCVN 4450:1987

Căn hộ ở. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4451:1987

Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 126:1984

Mức ồn cho phép trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 150:1986

Thiết kế chống ồn cho nhà ở

TCXDVN 266:2002

Nhà ở. Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXDVN 293:2003

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

TCXDVN 323:2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 353:2005

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

KHÁCH SẠN

TCVN 4391:1986

Khách sạn du lịch. Xếp hạng

TCVN 5065:1990

Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

TCVN 3907:1984

Nhà trẻ- Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3978:1984

Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3981:1985

Trường đại học. Yêu cầu thiết kế

TCVN 4602:1988

Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5713:1993

Phòng học trường phổ thông cơ sở. Yêu cầu vệ sinh học đường

TCXDVN 60:2003

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 260:2002

Trường mầm non - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 275:2002

Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế

CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO

TCVN 4603:1988

Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản

TCXDVN 287:2004

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 288:2004

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 289:2004

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

CÔNG TRÌNH Y TẾ

TCVN 4470:1995

Bệnh viện đa khoa. Yêu cầu thiết kế

TCVN 7022:2002

Trạm y tế cơ sở. Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 365:2007

Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế

52TCN-CTYT 37:2005

Tiêu chuẩn thiết kế - Các khoa xét nghiệm (khoa vi sinh, khoa hóa sinh, khoa huyết học truyền máu và khoa giải phẫu bệnh) – Bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT 38:2005

Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẫu thuật – Bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT 39:2005

Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc – Bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT 40:2005

Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện đa khoa

CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TCVN 4515:1988

Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4530:1998

Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô. Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 361:2006

Chợ. Tiêu chuẩn thiết kế

TRỤ SỞ CƠ QUAN

TCVN 4601:1988

Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế

CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ

TCVN 5577:1991

Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 281:2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXDVN 355:2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả - Tiêu chuẩn kỹ thuật

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP

TCVN 3744:1983

Trại giống lúa cấp 1 - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3772:1983

Trại nuôi lợn - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3773:1983

Trại nuôi gà - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3775:1983

Nhà ủ phân chuồng - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3906:1984

Nhà nông nghiệp - Thông số hình học

TCVN 3995:1985

Kho phân khoáng khô - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3996:1985

Kho giống lúa - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3997:1985

Trại nuôi trâu bò - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4089:1985

Trạm thú y huyện - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4518:1988

Trạm cơ khí nông nghiệp huyện - Xưởng sửa chữa - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5452:1991

Cơ sở giết mổ - Yêu cầu vệ sinh

QUY HOẠCH

TCVN 4092:1985

Hướng dẫn thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông trường

TCVN 4417:1987

Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng

TCVN 4418:1987

Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện

TCVN 4448:1987

Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn, huyện lỵ

TCVN 4449:1987

Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4454:1987

Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư ở xã, hợp tác xã

TCVN 4616:1988

Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 104:1983

Quy phạm thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

TCXDVN 362:2005

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế

source

http://www.cdco.com.vn/news_detail_vn_6.html

No comments:

Post a Comment